banner

Tervetuloa käyttämään InforME:n energiasovellusta

Käytät Internet Explorer -selainta, eivätkä sivumme ominaisuudet sitä. Toivomme, että vaihdatte toiseen selaimeen, esimerkiksi Google Chrome tai Mozilla Firefox.

Tällä sovelluksella voi tarkastella erilaisten rakennusten tyypillisiä kulutusprofiileja ja eri energiantuotantotekniikoiden tuotantopotentiaaleja niille soveltuvilla tehoalueilla. Tuotantorakennusten kulutusluvut on johdettu mm. maatilan energiasuunnitelmista, asuin- ja toimitilarakennusten osalta on hyödynnetty mm. energiakatselmusten keskiarvotietoja ja aurinkoenergian tuotantopotentiaali on laskettu Keski-Suomen arvoilla.

Ohjeita käyttäjälle

Ohjelma on jaettu kolmeen eri vaiheeseen. Jokaisen vaiheen ikkunassa on ohjeet niiden käyttöä varten. Saadaksesi tämän ruudun takaisin näkyviin, paina Vastuuvapauslauseke-nappia sivun alalaidasta.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sovelluksen tulokset ovat suuntaa antavia ja neuvonnallisia. Sovelluksen on tarkoitus on madaltaa kynnystä tutustua uusiutuvan energian tuotantoon, energian kulutukseen ja niiden yhteensovittamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Investointi tulee aina perustaa tarkempiin laskelmiin.

Tekijät (Informe-hanke) eivät vastaa sovelluksen tuottamien tulosten oikeellisuudesta, siinä mahdollisesti olevista virheistä eikä niistä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Ohjeet

1. Aloita sovelluksen käyttö valitsemalla kolmesta kategoriasta (Asuinrakennukset, Muut rakennukset, Tuotantorakennukset) kohteet,
joiden energiankulutusta ja uusiutuvan energian ratkaisuja haluat tarkastella.

2. Valitse kohde/kohteet klikkaamalla kuvaketta. Lisäklikkauksilla lisätään lukumäärää, kääntönuolella vähennetään.

3. Valittuasi kohteet paina Laske-nappia siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Sovelluksessa on rajallinen määrä kohteita, joten valitse sopivin vaihtoehto.

Kulutuksessa ei ole huomioitu ajoneuvopolttoaineita, veden lämmitystä eikä lämmönsiirtohukkaa.

Valitse rakennukset:

Lämmitystehon tarve (kaikki valinnat): {{ heatingkwvalue }} kW

  • {{ countchecked(item.id) }}

    {{item.use}}
    {{item.volumeDefinition}}

Rakennusten yhteenlaskettu lämmitysenergian ja laitesähkön kulutus

Lämmitysenergian kulutus: {{ parseInt(yearlyHeatConsumption).toLocaleString().replace(/,/g," ") }} kWh vuodessa

Laitesähkön kulutus (tasattu kuukausien kesken): {{ parseInt(yearlyElecConsumption).toLocaleString().replace(/,/g," ") }} kWh vuodessa

Yhteenlaskettu lämmitystehon tarve: {{ parseInt(heatingkwvalue).toLocaleString().replace(/,/g," ") }} kW

Valitse rakennus, jonka kulutustietoja haluat tarkastella yksilöllisesti:

  • {{ countchecked(item.id) }}

Ohjeet

Tässä osiossa voit tarkastella eri vaihtoehtoja uusiutuvan energian tuotantoon.

Valitse ensin, haluatko tarkastella lämmön vai sähkön tuotantomahdollisuuksia